Obligatorisk oppdateringskurs, samt kurs for nye instruktører Karting

28 mar
Karting, Funksjonærkurs
clock17.00

Gokartsporten har de siste årene gjennomgått en stor utvikling teknisk og utstyrsmessig. For å få en opplæring som samsvarer med dette er det utarbeidet nytt og utvidet kursmateriell for å ivareta opplæring, sikkerhet og kjøredisiplin etc.

Fra 2018 endret vi bestemmelsene om Førerlisenser for Rekrutt Trening/Debutanter og Foresatte med foresatt lisens samt oppdatering deler av opplærings materiellet.

Sted:
Motor Data AS
Knud Schartums gate 7
3045 Drammen

Kursets varighet max 2 timer.
Pris for kurs nye instruktører: Kr. 800,-

Har du spørsmål ta kontakt med Steinar Guttormsen tlf. 93443688.

Påmelding til Tom Kaasa på mail: tom.kaasa@bilsport.no