Karting. Forgassere i klasse Mini

Det er ikke krav om at innsugspartiet i forgasseren er merket med IAME.
Forgasseren må for øvrig stemme med homologeringsdokumentet.