Karting: Nytt år – nye muligheter!

Da har Norsk karting vært gjennom nok ett tiår med gokartaktivitet og vi trer nå inn i ett nytt tiår.


Mitt navn er Glenn Fossen og har drevet med gokart siden 1998 som aktiv utøver og som representant i ulike verv.
Gokartsporten har gitt meg mye siden oppstarten, og nå som jeg trer inn som leder i NBFs kartingseksjon ønsker jeg og gi tilbake til sporten.

Som person er jeg for åpenhet og synlighet, noe seksjonen skal opprettholde mellom NBFs kartingseksjon, hovedorganisasjonene, klubbene og de aktive.
Som en del av dette vil seksjonen være synlig på og utenfor banen, nettopp for å kunne komme i tettere dialog med det som rører seg i Norsk karting. Men vi kan ikke være tilgjengelige 24 timer i døgnet.

Som seksjon ønsker vi at dere kommuniserer via deres klubb, hovedorganisasjon, og drøfter forslag og uenigheter der før dere kontakter kartingseksjonen.
Sosiale medier er ikke vår plattform for å ta opp diskusjoner, men vi vil etter beste evne jobbe for å holde dere oppdatert via våre offisielle kanaler.

 

Dette med synliggjøring håper vi dere vil sette pris på. Når vi er ikledd NBFs bekledning, er vi i regi av NBF.
Er vi ikke ikledd NBFs bekledning, er vi kanskje en pappa, bestefar eller turist, og at hovedfokuset da ikke ligger på våre verv.


Sesongen 2020 har kickstartet for min del i ny rolle og det er mye å ta inn over seg.
Det har til nå vært en del møtevirksomhet i seksjonen i forbindelse med skift av leder.

Rune Bekkevold tar over etter Tom Kaasa som ny sekretær i kartingseksjonen fra og med 1. mars.

Roy Simensen fortsetter som teknisk ansvarlig og vil være den personen som har den nødvendige informasjonen og kompetansen på dette område.
Steinar Guttormsen sitter på kompetansen innen kursing og regelverk knyttet til klubb aktivitet

og vil være den personen som skal kunne bistå klubbene på dette område.

Som leder for Kartingseksjonen så vil mitt område være så mangt, men mitt fokus vil være å lytte til miljøet og opparbeide meg kunnskap for og så sammen med resten av seksjonen kunne sørge for ett sunt og aktiv gokart miljø.

 

Det siste tiåret har det vært en enorm stor forandring hvordan Norsk karting profileres gjennom sosiale medier.
Det deles, likes og kommenteres fra fjern og nær hver dag, aktiviteter som eksponeres i en enorm fart gjennom sosiale medier.

De sosiale mediene har tatt en stor plass i vår verden, og forskjellen kan være veldig liten på om det vi publiserer oppfattes positivt eller negativ.

 

Hva vi liker, hva vi kommenterer og deler definerer fort hvem vi er og hva vi står for. Norsk karting ønsker og fremstilles på best mulig måte ut til sine samarbeidspartnere, familie, venner og nærmiljø.

Gode holdninger på og utenfor banen er den beste reklamen vi kan gi for sporten vår, Fair Race.

 

Som leder ønsker jeg at vi alle har ett økt fokus og ett felles ansvar for å fremsnakke sporten vår, samt gode saklige diskusjonen holdes til de rette forumene.

 

2020 blir ett år hvor planer for de kommende årene skal legges, forslag skal presenteres og tilbakemeldinger skal vurderes.

 

Kort fortalt så ønsker vi sammen med dere at Norsk karting skal være den beste arenaen for aktive, foresatte og funksjonærer til og utvikle seg.

Sammen har vi alle ett felles ansvar, og som ny leder i kartingseksjonen er det med ydmykhet og stolthet jeg kan si at jeg ser frem til og ta fatt på arbeidsoppgavene sammen med resten av seksjonen.

 

Så med denne introduksjonen, ønsker jeg og resten av Kartingseksjonen alle sammen lykke til i sesongen 2020.

 

 

Med vennlig hilsen
Glenn Andre Fossen
Leder Kartingseksjonen

Norges bilsportforbund