Kartingseksjonen informerer om endring ang. dekkdim i teknisk reglement

Kartingseksjonen informerer om endringer i teknisk reglement for klassene

Formel Yamaha
KF3
Formel Rotax
Formel Production

Gjelder dimensjon på fremfre dekk.
Se reglementsidene. 

Kartingseksjonen 
06.07.2012