Kartingseksjonen informerer om dispensasjon i NM reglement.

Seksjonen har i møte 04. juli gitt dispensasjon fra bestemmelsen
«Reglement for Norgesmesterskap pkt 8. Poengberegning» vedr. minimum antall deltakere.

Dispensasjonen gir mulighet for at dersom det er minimum 10 deltakere i en NM klasse kan det tildeles Norgesmestertittel.

Kartingseksjonen
06.07.2012