!!!! Kartsport leverandører !!!

Kravspesifikasjon for motor til TAG klasse 
NBF v/Kartingseksjonen har besluttet å vurdere én-type motor for aldresgruppen 15 år og oppover. Etterhvert som kartsporten utvikles er det ønskelig og tilby en klasse som er i henhold til dagens krav om sikkerhet og betjening, samtidig som kostnadsnivået holdes på et fornuftig nivå, både ved anskaffelse og vedlikehold. Med denne spesifkasjon inviterer NBF v/Kartingseksjonen alle aktuelle leverandører til å sende tilbud på motorer som er aktuelle.
spesifkasjon-tag.pdf

 

Kravspesifikasjon for motor til Junior 60 
NBF v/Kartingseksjonen har besluttet å vurdere én-type motor for klassen Junior 60. Etterhvert som klassen har utviklet seg er det ønskelig og se på muligheten for én-type motor. Klassen er en rekrutteringsklasse og anskaffelses-pris og vedlikeholds-kostnader er viktige parametre i tillegg til uforandret design og tekniske spesifikasjoner over tid.
Med denne spesifkasjon inviterer NBF v/Kartingseksjonen alle aktuelle leverandører til å sende tilbud på motorer som er aktuelle.
spesifkasjon-junior-60.pdf