Kartsportkonferansen 2009

Til orientering. 

Det vil bli avholdt også i år Kartsportkonferanse.

Sted: Hurdalsjøen Hotell.

Dato: 20.-22. mars 2009

Arrangørkonferanse for NM og NC arrangører fredag 20. mars 2009

Div kurs 21.-22. mars 2009

Nærmere informasjon om hvilke kurs og påmeldingskjema kommer. Blir også sendt pr. post til samtlige Kartsport klubber.