Informasjon fra NBF

label-2 Karting

Informasjon fra kartingseksjonen Endringer for 2020 Justeringene har ingen konsekvenser for det generelle regelverket, kun tekniske forbedringer. Avtale med OTK…

Les mer …

Sponsor- og markedssjef Glenn Løvberg har fratrådt sin stilling i Norges Bilsportforbund. Løvberg har vært ansatt i NBF siden 1….

Les mer …
label-2 Bilcross

I henhold til «Generelle bestemmelser» artikkel 15, underrettes sakens parter om behandling av appell. Saken gjelder appell på dom nr….

Les mer …
label-2 Karting

I henhold til «Generelle bestemmelser» artikkel 15, underrettes sakens parter om behandling av appell. Saken gjelder appell på juryavgjørelse i…

Les mer …
label-2 Karting

I henhold til «Generelle bestemmelser» artikkel 15, underrettes sakens parter om behandling av appell. Saken gjelder appell på juryavgjørelse i…

Les mer …
label-2 Rallycross

NEZ-mesterskapet for 2WD blir ikke arrangert i Riga som først planlagt. I stedet vil dette finne sted på Nysumbanen i…

Les mer …
label-2 Karting

Arrangør av Norgesmesterskapet 2020 er: KNA Rudskogen  

Les mer …