Kjære bilsportvenner!

Norsk Bilsport er i en krise. Koronaviruset har satt oss i en alvorlig situasjon. Det viktigste nå er at alle gjør hva de kan for å hindre at viruset rammer liv og helse. Vi har alle et ansvar for å bidra til å forhindre smitte.

Dette er særlig tøft for alle som har blitt smittet og er syke, det er tøft for alle i helsevesenet og andre som jobber dag og natt for å holde hjulene i gang.

Myndighetene fattet torsdag 12. mars et gjennomgripende vedtak som rammer hele samfunnet hardt, også Norsk Bilsport. All organisert trening, samlinger og konkurranser avlyses med umiddelbar virkning, i første omgang frem til 26. mars. Men vi må være forberedt på at koronasituasjonen kan bli langvarig. Forbudet mot organisert idrettsaktivitet er hjemlet i smittevernloven. Brudd på disse bestemmelsene kan straffeforfølges, noe som understreker alvoret.

Vi har valgt å stenge vårt kontor for publikum, men alle ansatte er operative og tilgjengelige på E-post og telefon. Lisenser ekspederes også som vanlig. I tillegg er alle ansatte og alle tillitsvalgte ilagt reiseforbud i NBFs regi inntil videre. Vi har avlyst alle møter og kurs med fysisk fremmøte i NBFs regi. Vi har avlyst jurylederkonferansen som skulle vært avholdt kommende helg med 80 deltagere. Vi har avlyst vårsamlingen i regi av NBFs talentutvikling som skulle avholdt 27.-29. mars, for å nevne noe.

For bilsporten er ikke sesongen i full gang ennå, men det er ikke mange ukene til mange planlagte løp står på terminlisten. Ingen kan spå hvordan situasjonen vil utvikle seg, men jeg tror vi må planlegge for at det ikke vil bli arrangert løp på en god stund. Flere er avlyst eller utsatt, og vi oppdaterer hele tiden vår kalender på www.bilsport.no.

I en slik situasjon er det viktig at vi holder sammen og har respekt for hverandres roller og avgjørelser. Mange av våre arrangement krever lang og tidkrevende planlegging. Klubber pådrar seg også til dels store kostnader. I en situasjon der man ikke vet om arrangementet kan gjennomføres må vi ha respekt for at de ansvarlige i klubbene må avlyse løp som kanskje ikke skal arrangeres før i april eller mai. Den situasjonen vi er vil sette mange klubber i en vanskelig økonomisk situasjon. Løpsarrangement er for mange klubber selve bærebjelken økonomisk, og da er det viktig at vi er rause med hverandre. Ikke bruker sosiale medier til å kritisere andres avgjørelser. Ikke kreve tilbake startkontingenter, medlemskontingenter eller lisensavgifter. Vi må alle ta vår del av belastningene og se hele bildet. Det er ingen som er tjent med å sage av den grenen man sitter på.

Min oppfordring er at vi tar godt vare på hverandre. Støtt opp om din sport og din lokale klubb. Hele Norsk Bilsport må bli med på dugnaden for å hindre smitte. Vi er best sammen og dette skal vi komme gjennom – sammen.

 

Oslo, 17. mars 2020

 Hallgeir Raknerud
Generalsekretær
Norges Bilsportforbund