Kjønnsskifte i racing?

Et ClubSport-løp på Rudskogen tidligere i sommer hadde et nytt og markant preg over seg. Det var jenter i mange sentrale posisjoner.

Laila Thomsen var løpsleder for stevnet. Hun må betraktes som veteran blant funksjonærene, og hun er absolutt ikke overrasket.

– Vi ser at det blir flere og flere jenter på de forskjellige kursene, og at jenteandelen generelt øker. De fleste tar tingene fort, og uten at det skal være til noen forkleinelse for gutta, opplever vi at jentene er mer «på», stiller mye spørsmål og er nysgjerrige og ivrige. Jentene er ikke bare en ressurs, men også en positiv miljøfaktor.

Det kan også Ulf Johannessen skrive under på, som var juryleder.

– For første gang var jeg som mann undertallig i juryen. Her var det én mann og fire jenter, to ordinære jurymedlemmer og to juryaspiranter. Det var en sterk jury, og som om ikke dette var nok hadde vi to flinke jenter i rescue.

 

Billedtekst under:

En del av jentene som var med i funksjonærstaben. Helt til høyre, i rescue, Maren Sandaker og Nora Skonhoft. Helt til venstre, løpsleder Laila Thomsen.

 

Billedtekst hovedbilde:

Kvinnedominerende jury, bestående av, fra venstre foran, juryaspirantene Julie Taje og Rita Taje. Bak fra venstre, jurymedlemmene Marie Hofsløkken og Maren Bålsrud Moseby.