Kjøpsbetingelser BC bud

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående punkt samt Norges Bilsportforbunds til enhver tids gjeldende regelverk for anbud i Bilcross. Disse punktene gjelder for bud og bud gebyr.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i budløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er
Norges Bilsportforbund,
info@bilsport.no,
tlf. 23054500,
Org.nr. 971475 544, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren og denne er godtatt av selger.

4. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Priser 2023:

Oppstart: kr. 1.100,- (engangsavgift)
Herunder innstallering av software og klubbområdet til kjøper.

Priser drift og support:

1 løp pr. år: kr.        4275,- pr. år (inkl. 3 timer support)
inntil 3 løp pr. år:     6300,- pr. år (inkl. 6 timer support)
over 3 løp pr. år:     9450,- pr. år (inkl. 9 timer support)

5. Betalingen

Kjøper faktureres når avtale er inngått og programmet er tatt i bruk første gang. Se pkt. 8.

6. Levering

Levering og innstallering av programmet skal skje senest 14 dager etter at avtale er inngått (ref. pkt. 4)

7. Forutsetninger

For at programvaren skal fungere må det være tilgjengelig mobildata med minimum 4G kapasitet. Alternativt kan klubben legge til rette med åpen Wifi med hastighet på minimum 8Mbps.

Kunden har ansvar for å ha en betalingsløsning. Pr. 2023 anbefales Stripe som god løsning.

Brukermanual for administratorer er tilgjengelig når man er logget inn.

Ytterligere opplæring må avtales med leverandør og faktureres etter gjeldende timepris.

Kjøper må ha en god personvernerklæring og kjøpsavtale hvor det kommer tydelig frem hvilke regler som gjelder.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

9. Angrerett

Kjøper av programmet har angrerett i henhold til angrerettloven. Angreretten utgår i det programmet er tatt i bruk.

10. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.