Kjøring på Isbaner

Se under Arrangørportal –  Bane og sikkerhet for informasjon om kjøring på is.