Til Alle klubber, hastighetsgrener, og deres autoriserte funksjonærer. Funksjonærlisenser 2017.

Generell informasjon

Mange funksjonærer har fått med seg at de tilhørende funksjonærbrikkene går ut året 2016.

Det vil IKKE bli pålagt oppdatering av funksjonærer for Hastighetsløp med følgende autorisasjon fra 2017.
Autoriserte løpsledere, debutant løpsledere, jurymedlemmer, juryaspiranter, Løpssekretærer og Tekniske kontrollører i Hastighet  (LLH, deb. LL, JMA, Hasp, LS,  TKC, TKCÅ, TKR).

Funksjonærer med ovennevnte autorisasjoner vil automatisk få tilsendt sin Fun-lisens for 2017. Kun funksjonærer med betalt lisens er godkjente og vil få tilsendt ny brikke. (minner om at klubbmedlemskap også må være betalt for at autorisasjonen er gyldig). 

Dette vil gjøre at klubbene får en bedre oversikt over sine egne aktive funksjonærer og funksjonærer i sitt nærområde som har gyldig autorisasjon.

Klubbvirksomhet består av frivillighet og tilgjengelighet av funksjonærer, NBF’s arrangørportal er ment å være et hjelpemiddel for klubbene. Det er viktig at de personer som ønsker å være funksjonærer er tilgjengelige for klubbene.   De som velger å fratre som funksjonær bes gjøre dette pr. mail til hege.kihlgren@bilsport.no innen. 15. oktober 2016 og også si ifra til sin klubb om dette.

Generell informasjon til klubbene.

Det vil bli holdt kurs for nye funksjonærer i løpet av høst 2016/vinter2017.
Vi ber om at klubbene sender inn sine behov av nye funksjonærer innen 01. oktober 2016.

 

NBF 26.08.2016