Kommunikasjon

  • På alle baner skal det forefinnes et velfungerende sambandssystem.
  • Plan for kommunikasjon med regler for bruk av radio skal finnes i banens baneinstruks.
  • Løpsleder skal ha kommunikasjon med samtlige poster rundt banen, teknisk, start, mål, sikkerhetssjef (evt. andre under dennes ansvar), ansvarlig for inntauing, assisterende løpsleder, sekretariat og jury
  • Jury, løpsledelse og baneobservatører skal egen kanal tilgjengelig. Jury skal også ha kontakt med sekretariat (evt. resultatservice hvis denne er egen)
  • Presiser overfor brukere av kommunikasjonsutstyret at ikke-relevante kommentarer / samtaler ikke skal forekomme / oppta linjene.