Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av anlegg

Søknadsfristen for innlevering av søknad om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg 2010, er 15. oktober 2010.

Se vedlegg for vilkår for søknaden.

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg