Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Se brev fra Det kongelige Kulturdepartement vedrørende søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Søknadsfristen er 15. august 2012.

Søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Se  www.idrettsanlegg.no for skjemaer

www.regjeringen.no/nb/dep/kud

www.lottstift.no