Kongsberg Automotive satser på unge bilsporttalenter

Holm Jacob Matheson og Hans Peter Havdal
Bildeleprodusenten Kongsberg Automotive fortsetter satsingen på unge bilsporttalenter gjennom samarbeidet med Norges Bilsportforbund (NBF). Avtalen bidrar til forbundets videre arbeid med utvikling av talenter gjennom konkurransen Bilsporttalentet.

– Bilsport ligger vårt hjerte nært, og som i all annen idrett må satsingen på talenter begynne fra tidlig alder for å nå et høyt internasjonalt nivå. Vi er heldige å ha mange seriøse utøvere som satser på sporten sin, og vi har sett at NBF bidrar til gode rammer for at de unge talentene når sine langsiktige mål innen bilsport, sier Hans Peter Havdal, konsernsjef i Kongsberg Automotive.

Bilsporttalentet i regi av NBF er Norges største og mest prestisjefylte talentkonkurranse for unge bilsportutøvere. Fem førere mellom 15 og 21 år inviteres til en konkurranse med kjøreøvelser og tester. Etter en superfinale kåres en vinner mot slutten av året som mottar et større stipend, samt oppfølging av profesjonell fagkompetanse. I 2012 var stipendet på 330.000 kr.

Satsingen på unge talenter er også et ledd i en større rekrutteringssatsing for KA, som satser offensivt for å tiltrekke seg motiverte studenter for en jobb i bilindustrien.

– Vi ser dette som en mulighet til å komme i kontakt med unge bilinteresserte som kan se realfag og ingeniøryrket som en karrieremulighet. Som leverandør til bilindustrien har vi mange ansatte som er bilinteresserte og vi ønsker også å bruke engasjementet internt, sier Havdal.

Fra før er Kongsberg Automotive hovedsponsor til Formula Student-prosjektet NTNU Revolve, og samarbeider med Petter Solberg Engineering om et felles traineeprogram, KAPS.

Sponsoravtalen er en viderføring fra fjoråret og åpner for en rekke profileringsmuligheter for Kongsberg Automotive, som f.eks tilgang til å benytte vinneren av bilsporttalentet til en aktivitet samt å inkludere samarbeidet i intern og ekstern kommunikasjon.