Kulturen, frivilligheten og idretten har gjennom hele pandemien hatt særskilte ordninger.

– Allerede i morgen møter jeg kultursektoren om deres behov framover, og jeg vil deretter se på om vi må justere innretningen på ordningene i 2022, dersom det er behov for det. Vi skal fortsette å ivareta sektorene så lenge det er behov, fortsetter statsråden.

-Dette er positivt også for Norsk Bilsport, selv om vi alle håper vi skal komme oss ut av pandemien og ikke ha behov for kompensasjon og støtteordninger fremover. Men det er en betryggelse for våre klubber å vite at ordningen forlenges. Både NBF og mange klubber har fått kjærkommen kompensasjon så langt under pandemien, men vi ønsker oss tilbake til hverdagen, sier NBFs generalsekretær Hallgeir Raknerud.

Her kan du finne mer om Kulturdepartementet og Korona-situasjonen

Her finner du mer om støtteordninger for idrett og forvillighet