Kort info om Racing Klassene 2016 (oppdatert 09.12.2015)

Racing NM Rudskogen + NEZ för GT.
Teknisk reglement for alle klassene vil komme ut på NBF sin hjemmeside fortløpende.

Det har vært avholdt flere møter med representanter for førerne fra alle klasser i løpet av 2015. RACS takker for gode innspill og positive bidrag. Her følger noen av de viktigste konklusjoner for respektive klasser;

Kravet til NM-status er minst 10 biler til start ved første NM-runden i mai. Dette vil kunne få konsekvenser for tildeling av NM-status.
– GT 5 har nytt reglement og har fått Jan Akre som klassementor. Kort fortalt er grunntanken max 180hk og enhetshjul. Dette skal være originale biler med få modifikasjoner.
– Historisk får 3 NM-klasser, kjører 4 NM-runder med 2 finaler hver runde og kan stryke 2 individuelle løp. Siste finalehelg kan ingen løp strykes. Dette gjelder alle klasser.
– I GT vil RACS invitere biler som ikke klasser direkte inn i dagens GT1 til å delta i åpen cup i GT+ (pluss). GT+ kjører samme heat som GT1 og GT2. Nærmere info om GT+ følger under teknisk reglement. Ved 8-10 deltagere i GT+ vil klassen få NC status.
– For GT1 til GT4 er det ingen vesentlige endringer av reglementet for 2016. Det er gjort retting av feil og presisering/redigering av tekst for å oppklare enkelte forhold som er kommentert fra førere og interesserte.

2016 vil bli benyttet av RACS til å prøve ut forskjellige metoder for Balance of performance (BOP), utover snudd startrekkefølge, samt prøve ut GPS logger for reel måling av hjuleffekt på biler.
Det er en klar målsetning for RACS at reglementet for 2017 skal forenkles med vekt/effekt som erstatning for volum/effekt som ett av kriteriene for klasseinndeling. Dette sammen med GPS logger som ”revisor” vil gjøre klasseinndeling mer forutsigbar og være med å trygge førere/teams investeringer for eksisterende og nye biler.

Flere av våre nordiske naboer ønsker et samarbeid for å kunne kjøre med tilnærmet samme klasseinndeling over landegrensene. Det er igangsatt et aktivt samarbeid med Special Saloon Car (SSC) i Danmark med mål å samordne reglement der dette er praktisk mulig å hensiktsmessig. Under forutsetning av at SSC kjører en tellende runde i Norge vil GT 1-4 kjøre Jyllandsringen GP som 5 løpshelg. 3 finaler kan strykes dog ikke under siste finalehelg.

Seven Racing kjører 4 helger i Norge og mulig Jyllandsringen GP.
Basic kjører 4 helger i Norge pluss Kinnekulle. NM kjøres over finale to i september.
Shortcar er flyttet til Racingseksjonen og kjører NM  for klassen Extreme og et mål om NC for klassen Bandit. Extreme kjører 4 NM-runder på asfalt og 3 runder på rallycrossbaner pluss eventuelle løp som gjesteklasser. Banditt er satt opp på 5 løp kun på asfalt da denne klassen skal rendyrkes for dette.

Løpsreglement for 2016 vil være klart medio desember når terminliste er endelig avstemt med Danmark og Sverige og gjesteklaser ved våre Norske arrangement.

Terminliste 2016

terminliste med klasser ny 3

I 2015 arrangerte vi Asfalt Classic med fokus på Historisk Racing. Vi videreutvikler dette konseptet og datoen for Asfalt Classic er 12.-14. August 2016.
10.-12 juni på Rudskogen heter Asfalt Supercars. På dette arrangementet er det GT-klassene som vil få fokus med stor utstilling av supersportsbiler.
2.-4. september arrangeres Rudskogen Motorfestival. GT+, GT1, GT2, GT3, GT4, GT5 og Shortcar inviteres til å kjøre som gjesteklasse. Dette er bekreftet. I tillegg vil andre klasser inviteres til å delta som gjesteklasser i 2016.