Krav til bruk av lys ved trening og løp

Bane og Sikkerhetsseksjonen informerer

Ved alle treninger gjelder retningslinjer for lys:

Lys plassering:

På sine bestemte og merkede plasser, alle lys skal brukes.

Rescueteam:

Minimum et team med førstehjelper på merket plass

(antallet rescueteam må vurderes etter antall deltakere)

For gokart består rescueteam av 1 personer uten bil, og i tilstrekkelig

antall i henhold til banens beskaffenhet.

Racecontroller:

Betjenes av funksjonær med praktisk og teoretisk opplæring.

Forsikre seg om at personell er forsvarlig opplært.

Benytte løpsleder/treningshåndsender

Hovedtavle:

Kan benyttes.

Bekledning:

I henhold til retningslinjer

 

Ved alle typer løp gjelder retningslinjer for lys

Utstyr som skal brukes:

Løpsleder:

Skal ha egen håndsender.

Håndsendere:

Plasseres på alle poster.

Lys plassering:

På bestemte og merkede plasser i henhold til kart.

Rescueteam:

Plasseres på merkede plasser i henhold til kart

Personell skal sitte i bilene/ATV sine. (Eget for karting)

Racecontroller:

Skal ha Software med skjerm og tastatur.

Forsikrer seg om at alt personell er forsvarlig opplært.

Betjenes av funksjonær med godkjent lisens.

Bekledning:

I henhold til retningslinjer

Generelt gjelder

Alt utstyr skal være plassert iht. godkjenning og kart. Alt utstyr skal være godkjent av NBF.

FIA-godkjenning gir ikke automatisk nasjonal godkjenning.

Hvis hovedtavle benyttes skal denne være godkjent av NBF.

På løp som Bilcross, Crosskart og Rallycross bør personell som betjener lys kunne brukes som redningsmannskap.