Kunngjøring av dom nr. 30, 31, 32, 33

 Etter behandling i Domsutvalget 17. juni 2008 kunngjøres følgende dommer:

Dom nr. 30

Dom nr. 31

Dom nr. 32

Dom nr. 33