Kunngjøring av Dom nr. 34

Etter behandling i Domsutvalget 9. september kunngjøres

Dom nr. 34