Kunngjøring av Dom nr. 35

Etter behandling i Domsutvalget 17. mars kunngjøres

Dom nr. 35