Kunngjøring av Dom nr. 39 og 40

Dom nr. 39 og 40 finnes her