Kunngjøring av dom nr. 53 og 54

Kunngjøring av Dom nr. 53 og Dom nr. 54 finnes her