Kunngjøring av NM og NC resultater 2011

Med unntak av NM Shortcar og Racing kl. 2 (GT3 og GT4) er alle Norgesmesterskap- og Norgescuplistene tilgjengelig her
For Racing kl. 2 foreligger det en appell som ikke er behandlet.
For Shortcar foreligger det en Domsutvalgssak som ikke er behandlet.

Appellfrist på poengberegningen er satt til tirsdag 1. november 2011 kl. 15.00
Appell må sendes skriftlig (vedlagt appellgebyr) til:
Norges Bilsportforbund
Postboks 60, Bryn
0611 Oslo
fax: 23 05 45 10 eller mail: jan.egil.jenssen@bilsport.no