Kunngjøring Dom nr. 36

Etter behandling i Domsutvalget 8. juni 2009 kunngjøres

Dom nr. 36