Kunngjøring Dom nr. 46, 47 og 48

Etter behandling i Domsutvalget 13. september kunngjøres Dom nr. 46, 47 og 48