Kunngjøring om appellbehandling

Appell fra Tov Kaasin behandles 7. juni.

Kunngjøring finnes  her .