Kunngjøring av Dom nr. 110

Etter behandling i Domsutvalget kunngjøres Dom nr. 110

Dom nr. 110