Kunngjøring av poengberegning Crosskart Junior Cup 2014

Kunngjøring fra Rallycrosseksjonen

Poengberegning for Crosskart Junior Cup 2014 er tilgjengelig her

Appellfrist på poengberegningen er satt til tirsdag 23. desember 2014 kl. 11.00

Appell må sendes skriftlig (vedlagt appellgebyr) til:

Norges Bilsportforbund
Postboks 60, Bryn 0611 Oslo
fax: 23 05 45 10 eller
mail: jan.egil.jenssen@bilsport.no

.