Kunngjøring fra Crosskartseksjonen

§ 314 pkt. 17.2
Det er besluttet at GPS inntil videre ikke skal brukes som kontrollmetode av fart i Mini og 85. Årsaken er unormale avvik registret i Norge, Sverige og sist helg også i Danmark. Det har nå blitt opprettet kontakt med produsenten for å finne ut hva som er feil. Så inntil feilen er funnet og gjort noe med vil det bli brukt laser på alle statusløp i Norge. Vi anmoder dog alle foresatte til å fortsette å bruke GPS,en og selv følge med på hvordan de fungerer og eventuelt bidra med data til produsenten. Husk at de også er et fint verktøy for å sjekke sporvalg. Vi kommer med mer info etter hvert.

NBF Crosskart seksjonen.