Kunngjøring fra Crosskartseksjonen

Av hensyn til arrangør og de påmeldte på NM-runden 7. juli hos NMK Melhus gir seksjonen dispensasjon fra pkt. 3A i Reglement for NM i Crosskart, krav om minimum 8 deltagere for at løpet skal være tellende. Løpet vil telle med i NM-sammendraget uavhengig av antall.