Kunngjøring fra Crosskartseksjonen

Crosskartseksjonen har utstedt vedlagte midlertidige dispensasjon for 2024. Det understrekes at denne i første omgang kun gjelder for 2024, som beskrevet i dokumentet.

2024 ventilfjærer 4takt