Kunngjøring fra Crosskartseksjonen

Crosskartseksjonen har i sitt møte 2/16 behandlet følgende:

6/16     NM NAF Motorsport Gjøvik 3. september 2016

På avslutningsløpet på Krabyskogen oppstod det en situasjon i A-finalen for 650 ccm. Startnummer 622 Kim Lorentzen kjører i mål som nummer 3 i finalen. På premieutdelingen blir Lorentzen oppropt på 9. plass. Han hadde ikke sjekket resultatlisten som ble hengt opp med protestfrist. På forespørsel får han vite at det har blitt rapportert at han ikke har kjørt alternativsporet og derfor er plassert sist. Dette er dog gjort av sekretariatet uten at løpsleder og jury er informert. Både Lorentzen og medkonkurrenter kan bevitne at han har kjørt alternativsporet. Det er også dokumentert på film. Feilen medfører at Lorentzen taper en bronsemedalje i NM sammendraget. Seksjonen har mottatt en utredning fra juryleder som bekrefter hendelsesforløpet.

Beslutning:      Seksjonen kan ikke gjøre om resultatlisten fra løpet, men er klar på at det her har skjedd en feil selv om Lorentzen burde ha sjekket liste på offisiell oppslagstavle. Seksjonen beslutter å tildele NM poeng i henhold til hva som skulle vært resultatlisten.

NM poeng i klassen 650 ccm for nevnte løp tildeles som følger:

655 Even Heggelund             20 poeng

624 Pål Smørsteen                 17 poeng

622 Kim Lorentzen                15 poeng

696 Finn Erik Løberg            13 poeng

623 Hans Christian Dahl       12 poeng

612 Anders Strand                 11 poeng

652 Mats Lislevand               10 poeng

641 Kristoffer Lilleby            9 poeng

663 Svenn Inge Heum           8 poeng

667 Ketil Johnsen                  7 poeng

679 Rolf Arild Knardahl        6 poeng

630 Børre Holm                     5 poeng

694 Vegard Aasen                 4 poeng

808 Stian Øverland                3 poeng

Poenglisten er endret på www.bilsport.no og det settes en appellfrist på poenggivningen til 21. oktober 2016.