Kunngjøring fra Dragraceseksjonen

Det er gjort endringer i følgende reglement:

§ 615 Reglement for Dragrace Junior

§ 622 Teknisk reglement for ET racing

§ 631 Konkurransereglement for Dragrace