Kunngjøring fra Kartingseksjonen. Endring i Teknisk reglement, Klasse Yamaha.

Denne endringer  vil bli oppdatert i Teknisk Reglement Formel-K, Klasse Yamaha §732, i løpet av uke 24, men er gyldig fra dagens dato 05.06.2015

§ 732 Teknisk reglement for Yamaha

Som tillegg til det generelle reglementet gjelder disse bestemmelsene for klassen Yamaha.

  1. Motor
    Det skal foreligge homologeringsdokument for motoren. Dette finnes på www.bilsport.no. Oppdatert 05.06.2015 

Kun Yamaha KT 100 SDZ4 100 S, importert av Yamaha Motor Scandinavia AS kan benyttes. Alle motorer skal merkes med NBFs godkjenningsmerke. Motoren skal leveres komplett med tenningsanlegg og forgasser.

All form for trimming, bearbeiding og forandring av motorens deler inklusive forgasser og tenningsanlegg er forbudt. Grading, sliping og polering regnes som bearbeiding og er forbudt.

Motoren og dens deler skal til enhver tid være i overensstemmelse med siste/årets homologeringsdokument. Ethvert avvik fra dette dokumentet er å betrakte som ulovlig trimming.

Sylinderens innvendige form skal være sylindrisk, målt fra topp av sylinderforing til bunn av samme. Maksimum avvik 0,04mm, både sylindrisk og ovalt. 

Kun godkjent lyddemper får benyttes (se homologeringsdokumentet).

Kun CIK-homologert/-registrert innsugsdemper med maks. 23 mm trakter er tillatt, se homologeringsdokumentet.

 

Kartingseksjonen 05.06.2015