Kunngjøring fra Kartingseksjonen. Nytt under Generelle tekniske bestemmelser.

 

§ 715 Generelle Tekniske Bestemmelser.
2. Generelle bestemmelser for motorer og endringer av disse.

Tennplugg
I alle klasser unntatt klasser som har homologert tennplugg, må tennpluggen være masseprodusert og forbli strikt original.
Tennpluggenes gjengeparti/hylse og elektrodeisolasjon (elektroder ikke inkludert), når tennpluggen er strammet til,
må ikke strekke seg utover forbrenningsrommets øvre del eller inn i forbrenningsrommet (se CIK-FIA Appendix No. 7).

 

Kartingseksjonen 22.09.2014