Kunngjøring fra Kartingseksjonen. Trening klasse Junior 125.

Kartingseksjonen åpner for trening i Junior 125 for førere som er 12 år, altså de som skal bytte klasse til neste år.

Gjeldene fra 1. Juni 2015 til 31. Desember 2015:
«Førere som fyller 12 år i 2015, med fullverdig konkurranselisens (debutantlisens godkjennes ikke), kan på generell dispensasjon fra aldersbestemmelser, kjøre trening i klassen Junior 125.»

Seksjonen ønsker ingen varig endring i Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser §705. pkt4., Seksjonen kun forskyver 1. Oktober grensen til 1. Juni for denne nye klassen, Junior 125.

 

Kartingseksjonen 02.06.2015