Kunngjøring fra Kartingseksjonen

Ny tekst / tillegg angående bearbeiding av sylinder:

§ 733 pkt 1 

Sylinderens innvendige form skal være sylindrisk, målt fra topp av sylinderforing til bunn av samme. Maksimum avvik 0,04mm, både sylindrisk og ovalt.