Kunngjøring fra Racingseksjonen

Til Alle fører i GT3, GT4 og GT4B

Vedrørende Drivstoff E85

Seksjonen kan med dette bare beklage at en linje i regelverket har glippet og kommet ut fra årets versjon.

I regelverket for 2013 kunngjort 01.01.2013 står det:

3.2 Drivstoffsystem
Bilen skal ha sikkerhetstank ved deltakelse i nordiske konkurranser. Ved nasjonale konkurranser i.h.t. Nasjonale tekniske regler. Drivstoff skal være i henhold til NSR § 307Q. Diesel kan benyttes. Biler med diesel som drivstoff skal godkjennes for innklassing i respektive klasser, GT3, GT4 og GT4B. Man må påregne at restriktor må påmonteres.

I regelverket for 2012 Kunngjort 2012.01.01 Endret 2012.01.10 står det:

3.2 Drivstoffsystem
Bilen skal ha sikkerhetstank ved deltakelse i nordiske konkurranser. Ved nasjonale konkurranser i.h.t. nasjonale tekniske regler.
Drivstoff skal være i henhold til NSR § 307Q. E85 kan benyttes, diesel er ikke tillatt.

Som dere ser er den blå linjen utelatt fra årets reglement. Dette er en glipp fra seksjonen som vi først nå har fått henvendelser rundt.

Fører som har kjørt med E85 har gjort dette i god tro om at det har vært tillatt, disse førerne skal ikke lastet for den glippen seksjonen har gjort.

Nytt regelverk for 2013 Kunngjort 01.01.2013 Endret den 30.08.2013:

3.2 Drivstoffsystem
Bilen skal ha sikkerhetstank ved deltakelse i nordiske konkurranser. Ved nasjonale konkurranser i.h.t. Nasjonale tekniske regler. Drivstoff skal være i henhold til NSR § 307Q. E85 kan benyttes. Diesel kan benyttes. Biler med diesel som drivstoff skal godkjennes for innklassing i respektive klasser, GT3, GT4 og GT4B. Man må påregne at restriktor må påmonteres.