Kunngjøring fra Rallycrosseksjonen

Reglement for Norgesmesterskap i Crosskart

Pkt. 2 Første setning strider med NSR og er derfor endret.

Mesterskapet er åpent for førere som innehar gyldig lisens for crosskart i Norge. Sverige og Danmark.

§ 309 Teknisk reglement for Rallycross Supernasjonal

Seksjonen har fått noen henvendelser på det tekniske reglementet og har funnet det nødvendig og gjøre noen endringer. Alle endringer i forhold til Bilsportboka står i blått.

Pkt. 3.1

Her er det en feil i Bilsportboka 2013.

Siste avsnitt skulle vært strøket på grunn av nytt avsnitt lenger opp (riktig på www.bilsport.no):
Maks borring er 100,50 mm på 4-sylindret motor såfrmt bilen ikke er levert/homologert med større borring. Dette gjelder for V-motor og rekke motor. Boxermotor har maksimum 106,00 mm borring. Motorblokker som er tilleggshomologert etter 2009, er ikke tillatt.

Følgende tekst som står i Bilsportboka 2013 er riktig:

Motorblokker med fungerende delenummer er tillatt.
Maks boring er 100,50 mm på 4-sylindret rekke motor såfremt bilen ikke er levert/homologert med større boring . Boxermotor har 106,5mm som maksgrense. V6 og V8 motor har 103mm som maksgrense.

3.7.2 Transmisjon – sluttutveksling – differensial

Sluttutveksling og bakaksel er fri.
Differensialbrems/sperre kan monteres.
Mellomaksel/drivaksler er fri, skal dog være av magnetisk materiale.
Traction control er forbudt.
«Launchcontrol» er tillatt, men får bare regulere motorens maksimalturtall.

Det skal ikke være strømførende ledninger fra girkasse, bortsett fra girindikatordisplay. Disse ledningene må gå direkte til indikator og ikke innom motorstyring. GPS utstyr skal ikke ha kopling til motorens styreenhet på noe vis.

Enhver sensor, bryter eller elektrisk ledning på hjul, girkasse eller front-, midt eller bakdifferensial er forbudt. Girkutt sensor er tillatt.

Unntak:
En sensor som viser initiert gir er tillatt, på den betingelse at sensor med elektrisk ledning og display enhet er helt uavhengig av motorens styreenhet/system. Videre kan ikke denne ledningen være inkludert i bilens hovedledningsnett og må være uavhengig. Det er også å foretrekke at denne er i en annen farge for lettere identifikasjon.

Pkt. 6.1
Punktet står noe uklart i Bilsportboka 2013, samt at det er foretatt en endring (i blått) (rød tekst er lik som boka):

6.1 Karosseri utvendig
Ingen modifisering av det opprinnelige karosseriets form får gjøres foruten skjermer og aerodynamiske innretninger.

Takventilasjonsluker får monteres.
Alt. 1. To ventilasjonsluker med målene max.20×25 cm i takets framkant.
Alt. 2. En ventilasjonsluke med max. mål 25×50 cm i senter på takets framkant. Med takets fremre kant menes takets fremre tredjedel av den totale takflaten.
Alt. 3.  I takets bakre del over bakrute eller mellom bakre siderute og bakrute (i C-stolpen).
Ventilasjonsåpning skal være utformet slik at den ikke forandrer karosseriets originale form.
Noen kombinasjon av de forskjellige alternativene er ikke tillatt.

Mekaniske komponenter får ikke monteres slik at de stikker utenfor karosseriet på andre steder enn på innsiden av skjermene.

Pyntelister kan fjernes.

Beskyttelsesplater under bilen er tillatt, men skal ha en samlet vekt på maksimum 20 kg. 

Ved teknisk kontroll før konkurranse skal bilen ikke ha vesentlig karosseriskade. Skader skal være reparert og lakkert.

Frontplate eller grill kan byttes mot en i valgfritt materiale. Materialtykkelse på plate er max 1 mm, plast 3 mm. Den utbyttede delens form skal overensstemme med original.
To horisontale rør skal monteres bak front mellom rammevanger (20×1 eller 20x20x1 mm). Rørene kan holdes sammen med tre vertikale rør i samme dimensjon.

For biler uten original frontkasset eller støtfangerskinne, skal det monteres 2 horisontale rør i metall, med dimensjonen, 20×2 eller 20x20x2. Rørene skal festet til bilens rammevanger med en festeplate som er 2mm tykk. Festeplaten skal skrus til rammevangen med 2 x8mm bolter eller sveises. 

9.3 Minimumsvekter
Seksjonens intensjon om å forenkle vektreglementet har dessverre falt uheldig ut for en rekke klasse 3 biler og det er derfor vedtatt at deler av tabell for 2012 tilbakeføres, fra og med 2100 cc.

Motorvolum opp til eller lik: Framhjulstrekk: Bakhjulstrekk: Wankel
2100 880 980 1080
2200 890 980 1080
2300 900 1000 1100
2400 920 1020 1120
2500 940 1040 1140
2600 960 1090 1190
2700 990 1120 1220
2800 1020 1150 1250
2900 1040 1170 1270
3000 1060 1190 1290
4000 1200 1330 1430
5000 1290 1420 1520
Over 5000 1370 1500 1600