Kunngjøring fra Rallycrosseksjonen

Rallycrosseksjonen har besluttet følgende endring av reglementet for NM og NC i bakkeløp:

Pkt. 9
Følgende punkt endres:
5-9 deltagere: Det trekkes 2 poeng for hver deltager færre enn 10
Dette endres til: Færre deltagere enn 10: Det trekkes 2 poeng for hver deltager færre enn 10

Følgende punkt strykes:
Færre enn 5 deltagere: det tildeles ikke NM poeng.

Endrede reglementer her

Endringen er gjort på bakgrunn av antallet påmeldte til 3.-4. NM runde KNA Varna og er utelukkende gjort av hensyn til arrangøren.

Bakkeløp har dessverre hatt synkende deltagelse de siste årene. Seksjonen så med optimisme på 2014 sesongen etter 1. og 2. NM/NC runde, men dessverre har trenden ikke fortsatt.

Fremtiden til NM og NC i bakkeløp må derfor tas opp til vurdering når det gjelder status og konsept etter endt sesong.