Kunngjøring fra Rallycrosseksjonen

Det er i møte 24. april 2015 gjort endringer i følgende reglement:

§ 600 Konkurransereglement for Nasjonal Rallycross
§ 602 Konkurransereglement for Rallycross Nasjonal
(Endringen her gjelder startnummer og vi gjør oppmerksom på at utøvere ikke kan forvente at arrangør har startnummer for sideruter dersom denne løsningen velges.)

Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal

§ 310 Teknisk reglement for Rallycross Nasjonal (årstall for tillatte dekk er endret fra 1.1.2013 til 1.1.2014)

§ 314 Teknisk reglement for Crosskart