Kunngjøring fra Rallycrosseksjonen – NM Bakkeløp 2018

Med bakgrunn i at NMK Modum & Sigdal trakk seg som arrangør av 1. og 2. NM-runde i Bakkeløp, søkte seksjonen etter ny arrangør.

Med henvisning til Reglement for Norgesmesterskap i Bakkeløp pkt. 9 har Rallycrosseksjonen tildelt 1. og 2. NM runde til NMK Sør-Gudbrandsdal. Løpene vil bli arrangert 19.-20. mai ved Lillehammer Olympiske bob- og ake arena, Hunderfossen