Kunngjøring fra Rallycrosseksjonen – Terminliste

NM/NC Rallycross 2014

Etter at NAF Motorsport Trøndelag måtte trekke sin runde 2.-3. august har seksjonen drevet en prosess for å få en ny runde på plass. Hovedfokus ble å lokalisere denne i Trøndelag, men også andre muligheter ble sett på.
Det er mange ting som måtte vurderes og løses for å få denne runden på plass og når alle forhold er vurdert og tatt hensyn til er det besluttet følgende:

3. NM/NC runde i rallycross
8.-9. august NMK Melhus

Løpet blir lagt opp slik at det blir fri trening fredag kveld. På lørdag kjøres det 3 tellende omganger og finaler.
Seksjonen presiserer at dette er den eneste løsningen for å opprettholde 5 runder når alle forhold er tatt i betraktning. Alternativet ville vært 4 NM/NC runder.

Seksjonen ønsker å takke KNA Solør Motorsport, NMK Konsmo, NMK Grenland og NMK Melhus for viljen til å forsøke å finne en løsning i samarbeid med seksjonen. Prosessen gjør også at vi ser lyst på fremtidige sesonger med tanke på arrangører.