Kunngjøring fra Rallycrosseksjonen vedrørende NM/NC Rallycross 2020

På grunn av endring av kalender samt situasjonen i forbindelse med Covid-19 har Rallycrosseksjonen revidert NM- og NC-reglementene i Rallycross.

NM Rallycross Supernasjonal

NM Rallycross Supercar

NC Rallycross Junior

I tillegg vil følgende gjøres gjeldende på alle løp:

NM-arrangørene har sammen med Rallycrosseksjonen kommet frem til en del som vil gjøres gjeldende for NM/NC-løpene. Alle må følge med på eventuelle endringer i forhold til dette. Endringer vil varsles på nettsider og NM-siden på Facebook.

Generelt kreves det at ALLE følger smittervernsregler:

Vask hendene

Hold avstand (minimum 1 meter)

Vi ønsker å gjennomføre NM uten at vi først og fremst sprer smitte og dermed får problemer med myndigheter. Dersom vi alle bidrar til denne dugnaden får vi gjennomført årets NM uten negativ omtale eller i verste fall avlysing.

 

Påmelding

Fordi vi venter i det lengste på eventuelle nye retningslinjer fra myndighetene vil ikke tilleggsregler komme ut så tidlig som tidligere. Og det vil bli kortere påmeldingsperiode. Alle MÅ overholde påmeldingsfristen. Da det ikke er rom for uforutsigbarhet vil det ikke bli tillatt med etteranmelding. Alle førere må melde inn til hver arrangør navn på de som er med i teamet, epost og telefonnummer. Dette pga regler om smittesporing.

Det vil bli maksimum 3 personer + fører i hvert team.

Betaling må utføres innen fristen og betalingen gjøres gjeldende som underskrift på påmeldingen. Anmeldelsesavgiften er satt til kr. 3100. I tillegg har et stort flertall av utøverne sagt ja til kr. 500 ekstra fordi arrangøren ikke kan ha tilskuere. Startavgiften blir dermed kr. 3600,-.

Alle deltagere må sende hver enkelt arrangør bilde av førerlisens, medlemskap og vognlisens.

Innsjekk vil dermed ikke bli utført på vanlig måte.

Ankomst banen

Følgende får ikke inngang til arrangementet:

Hvis man er syk eller har symptomer på sykdom

Personer som skal være i karantene pga sykdom eller reise

Før innkjøring til depot skal de som er med i teamet ta på seg bånd i henhold til det som er meldt inn. Bånd blir altså ikke bare delt ut, men skal settes på armen ved ankomst.

Team som har med flere personer enn tillatt og ikke anmeldt vil bli rapport til juryen og minimumsstraffen vil være diskvalifikasjon fra løpet.

Opphold i depot

Alle team skal i størst mulig grad forholde seg til sitt team og sin depotplass. Dette er ikke tiden for å besøke hverandre i teltene og mye sosialt samvær. 1-meters regel skal overholdes for alle som ikke er familiemedlemmer.

Når man skal se på løpet skal også 1-meters-regel overholdes. Arrangøren vil ha kontroll av bånd og avstand gjennom dagene.

Teknisk kontroll

Det vil være ordinær teknisk kontroll, men hovedvekt på det sikkerhetsmessige. Tekniske kontrollører skal i hovedsak se, ikke røre. Deltagere skal selv åpne panseret, bagasjelokk og dører. Det er deltagere sitt ansvar å sørge for overflatedesinfisering av kontaktflater på bilen før og etter teknisk kontroll. For vektkontroll må funksjonærenes anvisning følges.

Vaskeplasser

Arrangøren etablerer vaskeplass og det vil være personer fra arrangøren som sørger for vask av bilene. Fører eller 1 teammedlem kan være tilstede og dirigere vaskingen men får ikke bruke vaskeutstyret selv.

Sanitær og Dusj

Det vil ikke være dusjmuligheter hos noen av arrangørene i 2020.

Når det gjelder toaletter vil disse være åpne og blir rengjort minimum 3 ganger pr dag. Team oppfordres til å bruke egne toaletter der dette er mulig.

Førermøte

Førermøte vil være skriftlig. Det vil si at dette blir distribuert pr epost. Hvis nødvendig vil klassekontaktene bli innkalt til møte med løpsledelse/jury og man finner måter for disse å kunne formidle dette til sine klasser i mindre grupper.

Offisiell oppslagstavle

Offisiell oppslagstavle vil være online, det vil fremkomme av løpets tilleggsregler adresse for denne.

Protester – jurybehandling og beslutninger

Alle protester må leveres pr epost kent.rudi@online.no eller tekstmelding til tlf 91161285. Sekretariatet eller deltagerkontakt skal varsles om at protest er sendt. Protestgebyr betales via Vipps (91161285) eller eventuell annen elektronisk løsning (avtales på stedet).

Beslutninger fra juryen vil bli formidlet elektronisk og på online oppslagstavle.

Premieutdeling

Premieutdeling vil foregå etter hver A-finale er ferdigkjørt ved målgang.

NM-utdeling på siste løpet vil bli informert om senere.