Kunngjøring NM Bakkeløp 2019

NM Bakkeløp 2019 blir arrangert av NMK Sør-Gudbrandsdal 27.-28. april, to løp.
Løpet vil bli kjørt på grus.
I klasse 1 – 4 tillates kun slicks eller støpte regnhjul.
For å bli tellende som NM må Reglement for Norgesmesterskapet i rallycross pkt. 2 være oppfylt.
Det vil si:
Minimum 8 deltagere i de enkelte klassene ved påmeldingsfristens utløp.

I tillegg setter arrangør følgende betingelser:

  • Minimum 70 deltagere
  • Påmeldingsfrist 10. april
  • Alle påmeldte må ha betalt startgebyr til konto innen 10 april, etter dette er det mulighet for etteranmelding, med 50% av startavgift i etteranmeldingsgebyr
  • Løpet vil bli avlyst 11. april dersom ovenstående punkter ikke er oppfylt.

I tillegg gjør Rallycrosseksjonen oppmerksom på at følgende regel er innført i Generelle Bestemmelser for 2019:

2.3.5c De respektive seksjoner gjennomgår etter endt sesong status for de enkelte klassene og tildeler status for påfølgende år etter følgende retningslinjer:
Minimumsantall som må ha tatt poeng i serien for at klassen skal få status påfølgende år:
NM minimum 10
NC minimum 8
Klasser som ikke har hatt mesterskapsstatus vil bli vurdert ut fra hvor mange deltagere som ville ha tatt poeng i løpet av en sesong for en eventuell tildeling neste sesong.

Det vil si at det i 2020 vil være NM-status for de klasser som har hatt minimum 10 deltagere som har tatt poeng i 2019.