Kunngjøring NM/NC-klasser i Racing 2018

Første NM-runde på Vålerbanen viser at enkelte klasser ikke innfridde kravene til NM/NC-status.
Konkurransereglement 2018:
2. Klasser
For å få og beholde NM status skal hver klasse stille minst 10 biler til start i det første løpet eller sannsynliggjøre at klassen har mer enn ti biler gjennom sesongen. Dersom dette ikke innfris kan RACS beslutte at klassen går over til Norgescup etter første løpshelg. NC-klassene følger som hovedprinsipp samme opplegg som NM.

Racingseksjonen har dermed besluttet:
Seven/RSR oppfyller ikke kravet til NC. Racingseksjonen vil ta kontakt med klassen vedrørende dens framtid.
GT+ og GT1 slås sammen til en NM-klasse. NM-klasse 1.
GT2 og GT3 slås sammen til en NM-klasse. NM-klasse 2.
Dette betyr at NM-klasse 3 og NC-klasse 10 utgår. Ref. konkurransereglement punkt 2.
Poengberegning
11.1 NM/NC Klasser
For NM klassene 1, 2, 4, 5 (GT), 6 (Formel Basic) og NC klassen 6  gis poeng som følger:
Det gis NM poeng etter deltakerens plassering ved målgang og også til de førere som har fullført 80% av klassevinnerens kjørte distanse. (DNF før fulførte 80% vil ikke føre til poeng)
Her brukes følgende skala:
20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 slik at nr.1 får 20 poeng osv.
11.1.1 Deltakerpoeng
Det gis 2 poeng for hver deltaker inntil 5 i de respektive klasser slik at det kan oppnås max 10 poeng til de deltakere som kvalifiserer seg til poeng i punkt 11.1.

Racingseksjonen