OPPDATERT! KUNNGJØRING AV NM OG NC RESULTATER 2016

Med unntak av Racing kl. 1 (GT1) er Norgesmesterskap-, Norgescup- samt Juniorcuper  tilgjengelig her

For Racing kl. 1, GT1 foreligger det en appell som ikke er behandlet.

Rallycross kl. 5 er nå også offentlige.

Appellfrist på poengberegningen er satt til fredag 21. oktober 2016 kl. 15.00

Appell må sendes skriftlig (vedlagt appellgebyr) til:

Norges Bilsportforbund
Postboks 60, Bryn 0611 Oslo

e-post: jan.egil.jenssen@bilsport.no